موسسه-حقیقت-گستر

ملکی | ارث | خانواده | کیفری

سهم الارث طبقه سوم

سهم-الارث-طبقه-سوم
5/5

طبقه سوم سهم الارث را خاله، عمه، دایی، عمو و فرزندان آنها تشکیل می‌دهند. در خصوص طبقه سوم سهم الارث می‌بایست بعضی از نکات را در نظر بگیریم.
طبق ماده ۹۲۸ قانون مدنی: هرگاه برای میت وارث طبقه دوم نباشد ترکه او به وارث طبقه سوم می‌رسد.


در طبقه سوم سهم الارث خاله، عمو، عمه و دایی از لحاظ درجه،در یک جایگاه هستند ولی هنگامی که این افراد حضور داشته باشند دیگر فرزندان آنها ارثی را دریافت نمی‌کنند. همانطور که در طبقه دوم سهم الارث ابتدا باید خویشان مادری ارث را دریافت کنند، در طبقه سوم نیز این صدق می‌کند. ابتدا سهم الارث خاله و دایی مشخص می‌شود و هرآنچه از ماترک متوفی باقی بماند به خویشان پدری ارث خواهد رسید.
در شرایط عادی عمو دوبرابر عمه ارث می‌برد مگر عمو و عمه امی باشند( از مادر با متوفی مشترک باشد) در همچنین حالتی ارث کاملا مساوی بین‌شان تقسیم می‌گردد.
سهم الارث خاله و دایی در طبقه سوم کاملا مساوی است و تفاوتی ندارد که ابی باشد یا ابوینی. ( ابی: از پدر مشترک با متوفی، ابوینی: از مادر و پدر مشترک با متوفی)
اگر دایی و خاله تنها وارث متوفی باشند تمام ماترک را دریافت می‌کنند و اگر عمه و عمو تنها جزو وارثین باشند یک سوم از ماترک را به ارث می‌برند.
ورثه یکی از وراث طبقه سوم باشد:
زمانی که ورثه در طبقه سوم سهم الارث باشد ماترک متوفی را به طور کامل به ارث خواهد برد.
چند نفر از طبقه سوم سهم الارث حضور داشته باشند:
اگر در طبقه سوم سهم الارث چندین وارث حضور داشته باشند، تمامی ماترک به صورت کاملا مساوی میان آنها تقسیم می‌گردد.
وارث چند عمو و عمه امی باشد:
اگر وارث را چندین عمو و عمه‌ای که از مادر با متوفی مشترک هستند تشکیل بدهند، هرآنچه از ماترک وجود دارد به صورت تساوی میان آنها تقسیم می‌گردد.
وارث عمو و عمه ابوینی یا ابی باشد:
زمانی که وارث دو عمو و عمه ابی یا ابوینی باشد در همچنین مواقعی باتوجه به جنسیت، افراد ارث خواهند برد.( پسر دو برابر دختر ارث می‌برد)

وارث یک پسرعموی ابوینی و یک عمو ابی است:
با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند جز در شرایطی که انحصار وراثت به پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها در صورتی که پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کند ولی اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله یا اعمام متعدد باشند، ولو ابی تنها پسرعمو ارث نمی‌برد. یک پسر و یک دختر از طبقه خود را ارث می‌برد.( طبق ماده ۹۳۶ قانون مدنی)
وارث چند خاله و دایی باشد:
اگر وارث چند خاله و دایی ابی، ابوینی و یا امی باشند هرآنچه از ماترک وجود دارد به شکل کاملا مساوی میان آنها تقسیم می‌گردد.
زمانی که دایی و خاله ابوینی وجود نداشته باشد، دایی و خاله ابی ارث نمی‌برند.( بنابر ماده ۹۳۰ قانون مدنی)
وارث دایی و خاله ابی یا ابوینی و خاله امی باشد:
اگر وارث دایی و خاله ابی یا ابوینی و خاله امی باشد در همچین مواقعی خاله امی یک سوم از ماترک را ارث خواهد برد و الباقی ماترک به شکل مساوی میان خاله و دایی ابی یا ابوینی تقسیم می‌گردد.
تقسیم سهم الارث همیشه برای افراد یک مشکل و مسئله بزرگ و جدی بوده است و هر آدمی یک بار در طول زندگی‌اش با آن درگیر خواهد شد. از آنجایی که فرد عزیزی را از دست داده است و نیز دچار بحران های عاطفی می‌باشد، به همین منظور تصمیم می‌گیرد از وکیل سهم الارث بهره‌مند شود. موسسه حقوقی حقیقت گستر از گسترده ترین دپارتمان ها را در زمینه ارثی دارد.

دیگر مقالات حقیقت گستر

بشتر بخوانید، بیشتر بدانید

تغییر-جنسیت-مطابق-با-قوانین -ایران

تغییر جنسیت مطابق با قوانین ایران

در سال های گذشته نارضایتی از جنسیت به عنوان یک بیماری و ضایعه روانی محسوب می‌شده و بدین ترتیب افراد دچار این اتفاق، فشارهای بسیاری

فرق-مبایعه-نامه-و-قولنامه-در-چیست؟

فرق مبایعه نامه و قولنامه در چیست؟

در خصوص مبایعه نامه باید بدانیم که مبایعه نامه یک سند عادی‌ است و با سند رسمی کاملا متفاوت می‌باشد. سند رسمی به سندی می‌گویند

ارث-زوج-و-زوجه

ارث زوج و زوجه

منظور از سهم الارث زوجه و زوج، سهمی است که هر یک بعد از فوت همسرشان به ارث خواهند برد.در عقد نکاح دائم رابطه زوجیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *