موسسه-حقیقت-گستر

ملکی | ارث | خانواده | کیفری

قبل
بعدی

خدمات حقوقی ما

وکیل ملکی

انجام دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و قبول مشاوره وکالت ملکی اعم از اسناد ملکی، اموال مشاعی و غیره ....

وکیل کیفری

قبول انواع پرونده های کیفری اعم از: کلاهبرداری، جعل، قتل و رابطه نامشروع و فروش مال به غیر و ....

وکیل ثبتی

انجام کارهایی از قبیل تقسیم، تفکیک املاک، گرفتن سند مالکیت، اعتراض به ثبت، دعاوی ثبت اسناد و غیره ....

وکیل اتباع

انجام مواردی اخذ تابعیت ایرانی، تابعیت ایرانی از طریق مادر، گرفتن تابعیت ایرانی برای اتباع افغانی و ....

مراحل انجام پرونده

پرونده های انجام شده

0 +
خانواده
0 +
ملکی
0 +
ثبتی
0 +
وکیل اتباع

مقالات