برچسب - نحوه ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت ها

نحوه ثبت شرکت   اکر می‌خواهید ثبت شرکت انجام دهید در ابتدا باید شرکایی که قصد تاسیس شرکت را دارند، به اقتضای موضوع فعالیتی که برای شرکت در نظر دارندانتخاب کنید. سپس میزان مسئولیتی که حاضر به تقبل هستند، نوع شرکت را انتخاب و نسبت به طی مراحل آن مبادرت ورزند. مبنایی‌ترین...

مطالعه بیشتر...