برچسب - راهنمای استفاده از سامانه ثبت شرکت ها

راهنمای استفاده از سامانه ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت در سامانه   ۱- تعیین نوع شرکت   از میان شرکت‌های ذکرشده در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتی که با امکانات ، شرایط ، اهداف و برنامه‌های شما هماهنگی بیشتری دارد را انتخاب کنید. اما شایان به ذکر است که بیشترین نوع شرکت‌هایی که در ایران به ثبت می‌رسند شامل...

مطالعه بیشتر...