برچسب - دعاوی و وکیل خانواده

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در تهران موسسه حقیقت گستر

وکیل خانواده

حقوق خانواده چیست: به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است. حقوق خانواده شامل سه بخش مهم است که شامل :ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان است . مباحثی مانند مهریه زوجه و نفقه همسر در بحث ازدواج و مباحث جدایی و...

مطالعه بیشتر...