حضانت

حضانت فرزند دختر و پسر- وکیل حضانت فرزند تهران

حضانت

حضانت چیست؟ موارد سلب حضانت کدامند؟   حضانت در قانون تعریفی دقیقی ندارد. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. قبل از شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است. حضانت یا امور...

مطالعه بیشتر...