آرشیوهای ماهانه - می 2021

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی

برای دریافت مشاوره از وکیل ملکی در تهران تماس بگیرید   با وکیل ملک و دعاوی ملکی بیشتر آشنا شویم:   تفاوت وکیل ملکی تهران با سایر وکلا   در ابتدا بگوییم لزوم دریافت مشاوره از وکیل ملکی چیست و چرا باید با دعاوی ملکی بیشتر آشنا شویم. پاسخ بسیار ساده است. هزینه بالای ملک!...

مطالعه بیشتر...

دعاوی حقوقی و کیفری

تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری دعاوی حقوقی چیست؟ دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت...

مطالعه بیشتر...

دعاوی ارثی

ارث: ارث یکی از مباحثی است که تحقیق و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. که دارایی متوفی قهرا به ورثه انتقال می یابد. پس حقوقی که متوفی در زمان حیات خود برخوردار بوده پس ازفوت همانند اموال و اعیان از طریق ارث به وراثش منتقل...

مطالعه بیشتر...