موسسه-حقیقت-گستر

ملکی | ارث | خانواده | کیفری

رابطه نامشروع میان دختر و پسر مجرد

رابطه-نامشروع-دختر-پسر-مجرد
5/5

رابطه ی نامشروع به رابطه ای می‌گویند که میان زن و مرد نامحرم ایجاد می‌شود. هنگامی که زن و مردی که با یکدیگر به شکل شرعی و قانونی رابطه‌ی زوجیت ندارند و وارد رابطه ای نامشروع شوند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند و می‌بایست مجازات شوند.

موسسه-حقیقت-گستر


رابطه ی نامشروع می تواند به دو شکل زیر باشد که هر دو شکل آن جرم است:
۱. دختر و پسر مرتکب عمل نامشروعی غیر از زنا شوند، مانند بغل کردن، بوسیدن.
۲. دختر و پسر مرتکب زنا شوند. زنا یعنی برقراری رابطه ی جنسی کامل.
اگر رابطه ی طرفین چیزی کمتر از رابطه ی جنسی کامل و دخول بوده باشد جرم انجام شده رابطه ی نامشروع تعزیری نامیده می‌شود و حکم هر یک از طرفین تا ۹۹ ضربه شلاق می‌باشد.
اما اگر بین طرفین دخول و رابطه ی جنسی کامل انجام شود، جرم انجام شده زنا‌ی کامل است و حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق حدی برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است.
البته این مجازات در شرایطی است که دختر و پسر هر دو مجرد باشند و دختر با میل خود تن به رابطه داده باشد. در مسائل مرتبط با روابط نامشروع به دلیل جنبه‌ی هنجارشکنی عمومی و اجتماعی که دارد، افراد به طور منفردا نمی‌توانند آن را پیگیری کنند و در همچنین مواقعی به سراغ وکیل دادگستری خوب می‌روند. موسسه حقیقت گستر با در اختیار داشتن بهترین وکیل کیفری شرق تهران می‌تواند اثربخش ترین انتخاب افراد در پرونده‌های کیفری باشد.

دیگر مقالات حقیقت گستر

بشتر بخوانید، بیشتر بدانید

مهریه-زن-بعد-از-فوت-همسر

مهریه زن بعد از فوت همسر

از زمان جاری شدن عقد نکاح، زوجه مالک مهریه است و حتی این حق بعد از مرگ زوج نیز از بین نمی‌رود و قابلیت دریافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.