راهنمای استفاده از سامانه ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت در سامانه

۱تعیین نوع شرکت

از میان شرکت‌های ذکرشده در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتی که با امکانات ، شرایط ، اهداف و برنامه‌های شما هماهنگی بیشتری دارد را انتخاب کنید. اما شایان به ذکر است که بیشترین نوع شرکت‌هایی که در ایران به ثبت می‌رسند شامل شرکت با مسئولیت محدود ،  شرکت تعاونی، شرکت سهامی خاص ، شرکت تضامنی و همچنین تا حدودی شرکت سهامی عام است که برای آشنایی بیشتر با هریک از آن‌ها ، در سامانه ثبت شرکت‌ها اطلاعات کاملی در مورد همه‌ی آن ها قرار دارد که می‌توانید مطالعه فرمایید.

موسسه-حقیقت-گستر

۲انتخاب سهامداران و شرکا

مهمترین اقدام از مراحل ثبت شرکت همین قدم هست. ممکن است در بین اقدامات دیگری که در این مقاله به بررسسی آنها می‌پردازیم، ساده‌ ترین آن ها در فرآیند تاسیس شرکت گزینش سهامداران و شرکا در نظر بیاید اما مهم ترین اقدام هست زیرا اگر در شروع کار در انتخاب سهامداران و شرکا شرکت که در آینده سرمایه، اندیشه ، تخصص ، کار ، انرژی و زمان خودرا به شرکت بیاورند و با یکدیگر در زیان و سود شرکت شریک شوند ، دقت کافی وجود نداشته باشد می‌تواند شرکت‌ را در زمان حیاتش با چالش‌ها و مشکلات گوناگونی مواجه کند که گاهی کار به جایی میرسد که باعث انحلال شرکت می‌گردد.

۳مشخص کردن سرمایه شرکت و آورده سهامداران

هنگامی که می‌خواهید شرکت ثبت کنید باید مشخص سازید سرمایه شرکت شما چه میزان است و باید نوع سرمایه شرکت شامل از نقدی و یا غیرنقدی را نیز مشخص کنید.

نکته ۱: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است.

نکته ۲: درصورتی که آورده هر کدام از سهمام داران و شرکا به صورت غیرنقدی باشد ، باید نظر کارشناس رسمی دادگستری درمورد خودرو ، ارزش ملک ، ماشین آلات و… که قرار ست به عنوان سرمایه غیر نقدی به شرکت سپرده شود ، به صورت رسمی دریافت و به همراه مدارک دیگر که در ادامه به تمام آن ها امی‌پردازیم، به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

۴مشخص کردن موضوع فعالیت شرکت

مشخص کردن موضوع فعالیت شرکت یکی از مهم ترین اقدامات مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت هاست ، زیرا اگر دقت کافی در این مورد نداشته باشید، شاید شرکت شما حتی ثبت نشود ویا اگر ثبت شود در ادامه با سختی هایی روبرو شوید.

از بین مباحث مختلفی که برای فعالیت شرکت، چهار دسته مختلف وجود دارد:

الف) موضوعاتی که قابل ثبت توسط عموم مردم نیستند و فعالیت در این موضوعات در انحصار نهادهای و دستگاه‌ها حاکمیتی و عمومی و دولت قرار دارد.

ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از وزارت خانه، سازمان و یا نهاد مرتبط و ذی ربط دارند و اصل این مجوز باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد

پ) موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز ندارند اما بعد از ثبت شرکت و برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه، سازمان و یا نهاد مرتبط و ذیربط دارند

ت) موضوعاتی که نه در هنگام ثبت و نه پس از آن نیازی به مجوز خاصی ندارند

از آنجائیکه انتخاب موضوع فعالیت شرکت از مسائل تخصصی است، توصیه میکنیم قبل از هر اقدامی با کارشناسان متخصص ثبتی موسسه حقوقی مشهور مشاوره نمایید.

۵تعیین نام شرکت

موضوع تعیین نام شرکت را پیش تر تحت عنوان راهنمای انتخاب نام شرکت موردبررسی قرارداریم که پیشنهاد می‌کنیم آن را مطالعه فرمایید.

۶تعیین جایگاه اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضا شرکت

در هر شرکتی سمت هایی همچون مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وجود دارد و همچنین بسته به نوع شرکت ممکن است بازرس اعم از بازرس اصلی و علی البدل هم وجود داشته باشد که باید ضمن تعیین سمت هر کدام از اعضاء شرکت، وضعیت حق امضاء در شرکت را نیز تعیین نمایید.

۷تهیه و امضا مدارک برای تاسیس شرکت

پس از تایید نام شرکت باید مدارک ذیل تهیه شده و به امضاء شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت (در صورت وجود) برسد و ما در ذیل به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های پر متقاضی اشاره می نماییم:

نکته مهم: از ابتدای سال ۱۳۹۸ دیگر نیازی به ارسال کپی برابر اصل مدارک هویتی اعم از کارت ملی و شناسنامه شرکا شرکت، سهامداران و بازرسین شرکت (اعم از شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و غیره) و همچنین نیازی به ارسال گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به اداره ثبت شرکتها وجود ندارد.

چرا که با توجه به دسترسی هایی که برای کارشناسان اداره ثبت شرکتها فراهم شده است، کارشناسان بصورت آنلاین و برخط تمامی اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بررسی و راستی آزمایی می نمایند؛ لذا مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت که در ذیل مشاهده می‎‌فرمایید با توجه به این تغییر مهم بروز رسانی شده است.

الف) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

الف۱ : دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت

الف۲ : دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت

الف۳ : دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

الف۴ : اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

الف۵ : دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره

الف۶ : اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)

الف۷ : تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

ب) مدارک مورد نیاز بر ای ثبت شرکت سهامی خاص:

ب۱ : دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت

ب۲ : دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

ب۳ : اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

ب۴ : دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره

ب۵ : اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید)

ب۶ : اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور

ب۷ : تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

پ) مدارک مورد نیاز بر ای ثبت شرکت تعاونی:

پ۱ : چهار نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء شرکت، هیئت مدیره منتخب، بازرسان و مدیر عامل شرکت.

پ۲ : چهار نسخه از اساسنامه شرکت

پ۳ : چهار نسخه از دعوت نامه از اولین مجمع عمومی عادی

پ۴ : درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی

پ۵ : ارائه طرح پیشنهادی و مجوزی صادره از وزارت تعاون

پ۶ : رسید پرداخت مبلغ لازم التادیه سرمایه شرکت مطابق با اساسنامه

پ۷ : موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه

پ۸ : ارائه مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

پ۹ : تعهد نامه هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و محدودیتهای قانونی قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و بازرسین.

نکته: مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی شامل موارد ذیل است:

۱ کپی مدارک ثبت شرکت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است

۲ نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است

۳ تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که خطاب به اداره تعاون نوشته شده باشد

ت) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

ت۱ : دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت

ت۲ : دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت

ت۳ : دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

ت۴ : اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

ت۵ : دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره

ت۶ : اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید)

ت۷ : تعهدنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

۸ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها

پس از انجام کلیه اقدامات فوق و تهیه مدارک پیش گفته و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه اداره ثبت شرکتها بصورت گام به گام و تایید نام و امضاء مدارک، باید مدارک لازم را از طریق باجه های پستی مجاز و از طریق پست پیشتاز به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها ممکن است با یکی از ۳ حالت ذیل رو به رو شوید:

۱ رد پرونده (که در این صورت مدارک به نشانی شما پس فرستاده میشود)

۲ اعلام رفع نقص پرونده (در این صورت مدارک جهت رفع نقص به نشانی شما عودت میشود)

۳ پذیرش پرونده (در اینصورت شرکت شما به ثبت میرسد که می بایست یا شخص اصیل یا وکیل دادگستری که در سامانه اداره ثبت شرکتها معرفی شده و اصل وکالتنامه وی همراه با مدارک شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردیده است، بصورت حضوری به اداره مربوطه مراجعه می نماید و ضمن پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر؛ مدارک شرکت ثبت شده را دریافت میکند).

۹پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیر الانتشار

آخرین گام از مراحل ثبت شرکت مراجعه به سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه انتشار آگهی رسمی ثبت تاسیس شرکت و نیز مراجعه مجدد به سایت اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت است که هر دو روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پس از چاپ از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد.

ثبت یک شرکت دقیقاً چقدر طول میکشد؟

مدت زمان ثبت شرکت را به دو بخش زیر تقسیم میکنیم:

الف) مرحله تایید نام: این مرحله حدوداً یک الی دو روز کاری زمان میبرد.

ب) مرحله ثبت نهایی شرکت: پس از تایید نام شرکت و امضاء اوراق و مدارک شرکت (ذکر شده در بالا) و ارسال آنها به اداره ثبت شرکتها از طریق پست، حدوداً یک هفته کاری زمان لازم است تا شرکت مورد نظر شما به ثبت برسد.

در پایان لازم به ذکر است چنانچه در مورد مراحل ثبت شرکت اینترنتی در اداره ثبت شرکتها و اقدامات لازم سوالی دارید که احیاناً بی پاسخ مانده است یا در موارد لازم مربوط به ثبت برند و ثبت شرکت و تکالیف پس از آن نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور از مشاوره کارشناسان خبره و با تجربه ما بهره مند گردید.

نحوه ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها چگونه است؟ اگر تصمیم دارید که در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت خود را ثبت کنید اما نمی‌دانید دقیقاً چطور باید این کار را انجام دهید ادامه راهنمای تصویری ثبت شرکت را دنبال کنید تا با مرحله به مرحله ثبت کردن شرکت در این سامانه آشنا شوید و بتوانید به راحتی شرکت مورد نظر خود را به ثبت برسانید.

همانطور که در مقالات قبلی اشاره کردیم مراحل ثبت شرکت به طور کلی شامل: ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، تایید نام شرکت، تنظیم مدارک و ارسال آن‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها و ثبت نهایی شرکت می‌باشد.

در ادامه این مقاله قصد داریم نحوه ثبت کردن شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها را به صورت تصویری، مرحله به مرحله به شما آموزش دهیم. اگر شما هم با نحوه ثبت شرکت به صورت آنلاین آشنایی ندارید ادامه این راهنمای تصویری ثبت شرکت را از دست ندهید.

راهنمای تصویری ثبت شرکت مرحله به مرحله

گام اول: وارد شدن به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها

راهنمای تصویری ثبت شرکت

اولین کاری که باید برای ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام دهید این است که وارد سایت اداره ثبت شرکت‌ها شوید؛ جهت انجام این کار مرورگر خود را باز کنید و آدرس: https://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx را در آن وارد کنید. با کپی کردن این آدرس در مرورگر خود با فرمی مواجه می‌شوید که نحوه تکمیل آن را در ادامه راهنمای تصویری ثبت شرکت، مرحله به مرحله به شما آموزش خواهیم داد.

گام دوم: وارد کردن اطلاعات متقاضی

راهنمای تصویری ثبت شرکت

فیلدهایی که در این صفحه وجود دارند باید بر این اساس پر شوند:

اداره کل استان: در این قسمت باید اطلاعات اداره کل استانی که قرار است شرکت در آنجا ثبت شود را وارد کنید برای مثال اگر قرار است که شرکت شما در استان تهران به ثبت برسد باید از منوی کشویی ک در این قسمت قرار دارد گزینه اول یعنی “اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران” را انتخاب کنید.

واحد ثبتی: در این قسمت باید اطلاعات اداره ثبت شرکت محلی که قرار است شرکت شما در آنجا ثبت شود را وارد کنید برای مثال اگر در فیلد اول یعنی فیلد “اداره کل استان‌ها” نام استان تهران را انتخاب کردید در این فیلد نیز باید “اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران” را انتخاب کنید.

تابعیت متقاضی: در این فیلد نیز باید نوع تابعیت فرد متقاضی را انتخاب کنید؛ درصورتی که در این قسمت تابعیت ایرانی را انتخاب کردید باید حتماً شماره ملی فرد متقاضی را نیز در فیلد “شماره ملی متقاضی” وارد کنید اما درصورتی که تابعیت غیر ایرانی را انتخاب کردید باید فیلد “شماره فراگیر” را پر کنید.

سمت متقاضی: اگر فرد تکمیل کننده این فرم وکیل شخص متقاضی جهت ثبت شرکت باشد باید در فیلد “سمت متقاضی” گزینه “وکیل” را انتخاب کند اما درصورتی که خود شخص متقاضی در حال پر کردن این فرم است باید گزینه “اصیل” را در این قسمت انتخاب کند.

شماره همراه متقاضی: در این فیلد نیز باید شماره همراه فرد متقاضی وارد شود.

شماره ملی متقاضی: همانطور که اشاره کردیم درصورتی که شما در فیلد “تابعیت متقاضی” گزینه “ایرانی” را انتخاب کنید، فیلد “شماره ملی متقاضی” در همین صفحه نمایش داده می‌شود که باید شماره ملی فرد متقاضی در آن وارد شود؛ درصورتی که تابعیت “غیر ایرانی” را انتخاب کنید بجای فیلد “شماره ملی متقاضی”، فیلد “شماره فراگیر” نمایش داده می‌شود که فرد متقاضی باید کد فراگیر خود را که ۸ رقمی است در این قسمت وارد کند.

نام متقاضی: در این قسمت باید نام شخص متقاضی ثبت شرکت وارد شود.

نام خانوادگی متقاضی: در این فیلد نیز باید نام خانوادگی شخص متقاضی ثبت شرکت وارد شود.

نام امضاء کننده دفتر: بخش دوم این صفحه به اطلاعات شخص امضاء کننده دفتر اختصاص داده شده است که اولین فیلد آن شامل: نام شخص امضاء کننده دفتر است که در این قسمت باید نام آن فرد را وارد کنید.

نام خانوادگی امضاء کننده دفتر: در این فیلد باید نام خانوادگی شخص امضاء کننده دفتر را وارد کنید.

سمت امضاء کننده دفتر: این فیلد به سمت شخص امضاء کننده دفتر اختصاص داده شده است که یا باید از مدیران دفتر باشد یا باید از شرکاء و سهامداران دفتر؛ اگر هم شخص وکیل باشد باید گزینه وکیل انتخاب شود.

وضعیت توکیل امضاء کننده: در این قسمت باید وضعیت خود را از نظر داشتن یا نداشتن وکیل تعیین کنید.

تابعیت امضاء کننده دفتر: در این فیلد باید نوع تابعیت امضاء کننده دفتر را انتخاب کنید.

شماره ملی امضاء کننده دفتر: این قسمت نیز باید با شماره ملی امضاء کننده دفتر پر شود.

درنهایت نیز باید تصویر امنیتی را وارد کنید و بر روی گزینه گام بعدی کلیک کنید تا بتوانید به گام بعدی راه پیدا کنید.

گام سوم: ثبت نام‌های درخواستی

راهنمای تصویری ثبت شرکت

در این صفحه باید نام‌های درخواستی را ثبت کنید؛ جهت انجام این کار باید فیلدهای موجود در این صفحه را به شکل زیر پر کنید:

اولویت نام: منظور از فیلد اولویت نام، مشخص کردن اولویت نام‌ها براساس ترتیب پیشنهادی اسامی است که از یک تا پنج می‌باشد.

نام درخواستی: نام مورد نظر را در این قسمت تایپ کنید.

توضیحات متقاضی:درصورتی که توضیحاتی درمورد نام پیشنهاد شده وجود دارد باید آن توضیحات را در فیلد “توضیحات متقاضی” تایپ کنید.

ثبت نام درخواستی: پس از تعیین اولویت نام، اضافه کردن نام درخواستی و وارد کردن توضیحات متقاضی (درصورت لزوم) باید آن نام را ثبت کنید تا در قسمت پایین فرم نمایش داده شود؛ برای انجام این کار باید بر روی گزینه “ثبت نام درخواستی” کلیک کنید. لازم به ذکر است که هر بار پس از وارد کردن یک نام درخواستی جدید و اطلاعات مرتبط با آن باید این گزینه را انتخاب کنید تا به قسمت پایین این فرم افزوده شود.

حذف نام درخواستی: اگر پس از ثبت کردن چندین نام درخواستی قصد داشتید که یکی از آن‌ها را حذف کنید ابتدا باید نام مورد نظر در قسمت پایین فرم را انتخاب کنید و پس از آن بر روی گزینه “حذف نام درخواستی” کلیک کنید.

جستجوی نام درخواستی: اگر تعداد نام‌هایی که ثبت کردید زیاد هستند و قصد دارید که از میان آن‌ها نام خاصی را پیدا کنید می‌توانید از گزینه “جستجوی نام درخواستی” استفاده کنید تا خیلی سریع بتوانید نام مورد نظر خود را پیدا کنید.

درنهایت باید بر روی گزینه گام بعدی کلیک کنید تا بتوانید به گام بعدی راه پیدا کنید.

گام چهارم: تعیین مدت و موضوع فعالیت

راهنمای تصویری ثبت شرکت

این صفحه مختص تعیین مدت و موضوع فعالیت شرکت می‌باشد که باید فیلدهای موجود در آن را بر این اساس پر کنید:

مدت فعالیت شرکت / موسسه: این فیلد دارای دو گزینه محدود و نامحدود است که اگر گزینه محدود را انتخاب کنید، پر کردن فیلد تاریخ پایان فعالیت الزامی خواهد شد.

تاریخ پایان فعالیت: همانطور که اشاره کردیم اگر در فیلد “مدت فعالیت شرکت / موسسه”، گزینه محدود را انتخاب کنید باید این فیلد را نیز حتماً پر کنید و تاریخ پایان فعالیت محدود شرکت خود را در آن وارد کنید.

افزودن موضوع فعالیت: برای اضافه کردن زمینه‌های فعالیت شخصیت حقوقی ابتدا باید بر روی گزینه “افزودن موضوع فعالیت” کلیک کنید تا فرم مربوط به زمینه‌های فعالیت جهت وارد کردن اطلاعات باز شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *