هرکدام از شرکت‌ ها مرحله های مخصوص خود را دارند. در ادامه‌ی این مقاله با مراحل ثبت انواع شرکت ها بیشتر آشنا می‌ شوید.

تفاوت شرکت سهامی خاص و عام چیست؟

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن، بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروختن سهام شرکت به مردم تامین می‌کنند.

و همچنین شرکتی که تمام سرمایه‌اش در زمان تاسیس را ، صرفا موسسانش تامین می‌کنند، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود. شرکت‌های سهامی در هر حال شرکت بازرگانی به حساب می‌آیند حتی اگر موضوع عملیات آن ها، امور بازرگانی نباشد. شمار شرکا در هیچکدام از شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت های سهامی دارای ارکانی اعم از هیئت مدیره و مدیرعامل، مجامع عمومی و فوق العاده و بازرسان می باشند. در شرکت های سهامی، مسئولیت شرکا یا سهامداران محدود به میزان سرمایه خواهد بود.

۱. شرکت سهامی خاص:
در این شرکت ها حداقل ۳ شریک لازم است. سرمایه نیز باید بیش از صد هزار تومان باشد. کمترین شمار هیات مدیره یا مدیران 3 نفر می‌باشد. و مسئولیت شرکا به متناسب با مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

۲. شرکت سهامی عام:
حداقل شمار شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر می‌باشد. سرمایه باید بیش از ۵۰۰ هزارتومان باشد  و همچنین هیات مدیره یا مدیران می‌بایست 5 نفر یا بیشتر باشد. مسئولیت شرکا نیز متناسب با مقدار مبلغ اسمی سهام هر نفر خواهد بود.

موسسه-حقیقت-گستر

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که برای تجارت، بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. بدون این که تقسیم سرمایه شرکت به قطعات سهم یا سهام انجام شود، شرکا در این شرکت فقط تا میزان سرمایه خود مسئول پرداخت دیون و تعهدات شرکت می باشند.

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در حالتی که سرمایه و دارایی شرکت برای پرداخت دیون و تعهدات آن کافی نباشد مسئولیت شرکا تضامنی خواهد بود. به این معنی شرکا بدون درنظر گرفتن میزان آورده خود در شرکت می بایست در مقابل پرداخت دیون و تعهدات شرکت مسئول قلمداد شوند.

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

شرکت مختلط غیرسهامی:

شرکتی که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود. در حالتی که دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد، شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که علاوه بر دارایی ایجاد شده است در حالی که شریک با مسئولیت محدود، به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا باید بگذارد مسئول می باشد.

مدیریت این شرکت ها، به علت مسئولیت بالایی که شریک ضامن در برابر دیون شرکت دارد، بر عهده شریک ضامن است. در صورتی که شرکای ضامن متعدد باشند، مدیریت شرکت بسته به قرارداد و توافق بین آنها خواهد بود. می توانند به صورت جمعی مدیریت شرکت را بپذیرند یا یکی از این شرکا با توافق تمام آنها، به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود.شریک مسئولیت محدود در این شرکت اجازه مدیریت ندارد اما حق نظارت دارد.

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

شرکت مختلط سهامی:

شرکتی که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک عده شرکای سهامی تشکیل می‌شود. شریک ضامن کسی است که سرمایه اش به صورت سهام درنیامده است و شرکای سهامی، کسانی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا قطعات سهام هم ارزش درآمده است. مسئولیت شرکای ضامن نسبت به دیون مازاد بر دارایی شرکت تضامنی است و نسبت به کلیه قروض مازاد قابل اعمال است، حال آن که مسئولیت شرکای سهامی صرفا نسبت به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

شرکت نسبی:

شرکتی است که همانند شرکت تضامنی اداره و تشکیل می شود با این تفاوت که مسئولیت شرکا نسبت به دیون مازاد بر دارایی شرکت، به میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند یا باید بگذارند، محاسبه می شود. ارتباط مدیران شرکت نسبی با شرکای شرکت همچون ارتباط وکیل و موکل می باشد.

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت‌های تعاونی:

شرکت‌های تعاونی از حیث موضوع و اهداف فعالیت به دو نوع تعاونی تولید و توزیع و از لحاظ چگونگی تشکیل به دو نوع تعاونی عام و خاص تقسیم می‌شود.

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.

شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد. با این حال در پذیرش افراد واجد شرایط محدودیتی وجود ندارد.

*در صورتی که شرکت تعاونی مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس شود، هیچ یک از شرکا نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند.

شرکت دانش بنیان:

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که بنا بر قانون دانش بنیان ارزیابی شده است.

قانونگذار برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی، تلاش کرده است تا شرکت‌هایی را به عنوان شرکت دانش بنیان از تسهیلات مالی یا قانونی برخوردار سازد. بر همین منوال آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان معیارهایی را برای تشخیص شرکت دانش بنیان تعریف کرده است که برخی از این معیارها بایست ضرورتاً تحقق یابد تا شرکت دانش بنیان تلقی شود مثل این که وجود کالاهای یا خدمات ارائه شده در حوزه فناوری بالا که به سختی قابل کپی برداری باشند و نیازمند تحقیق و توسعه باشند. اما وجود برخی از معیارها بسته به هر شرکت متفاوت است اما حداقل یکی از آن ها باید وجود داشته باشد. شرکت های دانش بنیان از نظر قانون به چهار نوع تقسیم شده اند: نوپا نوع 1 و 2 / تولیدی نوع 1 و 2

تشخیص شرکت دانش بنیان بر اساس معیارهای آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و توسط کارگروه ویژه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌پذیرد. ثبت شرکت دانش بنیان مراحل خاص خود را دارد.

شرکت خدماتی :

شرکت های خدماتی برای ارائه خدمات ایجاد می‌شوند و به ارگان‌ها و سازمان‌های متقاضی خدمات ارائه می‌کنند. شرکت خدماتی انواع مختلفی دارد و خدمات متنوعی ارائه می‌کند که شامل حمل و نقل، چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه، تاسیسات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، خدمات عمومی مانند آبدارخانه و خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز است.

شرایط خدماتی به شرح زیر است:

ارائه مدارک زیر:

  1. کپی مدارک شناسایی از جمله کارت ملی و شناسنامه
  2. امضای اقرارنامه
  3. گواهی عدم سوء پیشینه
  4. ارائه مجوز در صورتیکه موضوع کاری شرکت خدماتی به مجوز نیاز داشت

نکته حائر اهمیت این است که ثبت شرکت خدماتی دارای تشریفات خاص خودش است و در برخی موارد باید به طور دقیق با قوانین و جزئیات آن آشنا باشید، به همین دلیل بهتر است حتما از یک مشاورحقوقی و وکیل ثبت شرکت‌ها کمک بگیرید تا پروسه ثبت شرکت را به راحتی طی کنید و درهیچ یک از مراحل ثبت شرکت خدماتی با مشکل مواجه نشوید.

آدرس سامانه صبت شرکت ها:  https://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx

ش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *