اخذ اقامت ایران برای اتباع افغان

اخذ-اقامت-ایران-برای-اتباع-افغان

بررسی تابعیت و اقامت( موقت، دائم) و شروط لازم آن‌ها: برای فهم مطالب درونِ مقاله نیاز به توضیح برخی اصطلاحات داریم.تابعیت چیست: به رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که پل ارتباطی میان یک شخص و دولت معین است، تابعیت می‌گويند. طبق این تعریف؛ تمام افراد ساکن ایران، دارای تابعیت ایرانی هستند به جز اشخاصی که […]